--------------------------คลิกตรงสีเทาข้างล่างนี้ จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา ให้คลิก อณุญาต หรือ Allow เป็นอันเสร็จ เข้าเว็บอับโหลดได้-------------------- --------------------------คลิกตรงสีเทาข้างบนนี้ จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา ให้คลิก อณุญาต หรือ Allow เป็นอันเสร็จ เข้าเว็บอับโหลดได้ --------------------
*หากไม่มีสีเทาให้คลิก แสดงว่าท่านสามารถอับโหลดได้ปรกติแล้ว*